Διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποτελείτε από την εξής σύνθεση:

Μαρουφίδης Σταύρος Πρόεδρος

Παυλίδης Ηρακλής Αντιπρόεδρος

Βασιλειάδης Ιορδάνης Γραμματέας

Γιαγκούλης Παντελής Ταμίας

Παυλίδης Θεόφιλος Μέλος