Η εξέλιξη του χωριού.

ΦΕΚ 156Α – 08/08/1928
Ο οικισμός Κάτω Νεβολιάνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαλτόνερα
ΦΕΚ 260Α – 09/09/1933
Ο οικισμός Βαλτόνερα αποσπάται από την κοινότητα Λιουμπέτνα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλτονέρων   Στην απογραφή του 2001 ήταν οικισμός του δήμου
Αετού, του νομού Φλωρίνης. Πρόκειται για παλαιό οικισμό, ο οποίος αναφέρεται σε τουρκικό κατάστιχο του 15ου αιώνα. 

Το Βαλτόνερο είναι το μοναδικό χωριό που είναι στο κέντρο του μικρού κάμπου του δήμου.Οι κάτοικοι στην πλειοψηφία τους πρόσφυγες από τον πόντο έφθασαν εδώ και δημιούργησαν το μικρό αυτό χωριό μέσα σε αντίοξες συνθήκες καθώς η περιοχή ήταν βάλτος. Με την αποξήρανση του όμως το 1958 δημιουργήθηκαν Γόνιμες εκτάσεις για καλλιέργειες .Χωριό λοιπόν αγροτικό αλλά και κτηνοτροφικό σήμερα το βαλτόνερο δεν ξεπερνά τους 200 μόνιμους κατοίκους . Η «πρόοδος» είναι ο πολιτιστικός Σύλλογος που ιδρύθηκε το 1981 και η «Θύελλα» Το αθλητικό σωματείο του χωριού. Στις μεταπολεμικές απογραφές ο πραγματικός πληθυσμός της κοινότητας ήταν –> 1951: 353, 1961: 365, 1971: 319, 1981: 358, 1991: 357, 2001: 312. 2011: 232. 2021: 172.

Υψόμετρο 600 [Λεξικό ΕΣΥΕ].