Διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποτελείτε από την εξής σύνθεση:

 Πρόεδρος

 Αντιπρόεδρος

 Γραμματέας

Ταμίας

 Μέλος