Λίμνη Ζάζαρη

σ

Λίμνη Ζάζαρη

Γραφική λίμνη γλυκού νερού της Δ.Μακεδονίας είναι αβαθής και παγώνει συχνά το χειμώνα. Το όνομα της το πήρε απο τον πρώτο ιδιοκτήτη της και λέγεται επίσης και μικρολίμνη σε αντίθεση με την μεγάλη λίμνη την Χειμαδίτιδα. Η λίμνη Ζάζαρη, μία από τις ομορφότερες λίμνες της Ελλάδας, βρίσκετε σε υψόμετρο 602 μέτρα, έχει εμβαδόν περίπου 2 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μέγιστο μήκος 2 χιλιόμετρα. Το μέγιστο βάθος αυτής της λίμνης είναι 8 μέτρα και το μέσο βάθος 5,5 μέτρα .Τροφοδοτείται απο την λεκάνη αποροής της και τον χείμαρο του Σκλήθρου .Τα προβλήματα της λίμνης είναι η προσσάμμωση της λίμνης που εμποδίζει την ωοτοκία και η παράνομη αλιεία την περίοδο της αναπαραγωγής. Την περίοδο της άδρευσης η στάθμη της λίμνης μειώνετε κάτα 1.20 μ. Στα βορειοανατολικά της λίμνες υπάρχει θειούχος θερμοπηγή (μπάνια). Στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί εταιρεία με υπαίθριες δραστηριότητες.
https://www.artemisoe.gr/