Λίμνη Χειμαδίτιδα

Λίμνη Χειμαδίτιδα

Η λίμνη Χειμαδίτιδα πέρνει τα πλεάζοντα νερά της Ζάζαρης και μαζί με τα δικά της πλεάζοντα νερά μέσω του καναλίου του Αμύντα καταλήγουν στην λίμνη των Πετρών. Η λίμνη Χειμαδίτιδα είναι μεγαλύτερη από την λίμνη Ζάζαρη, με έκταση 10,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μέγιστο μήκος 6,3 χιλιόμετρα. Είναι όμως ρηχότερη, με το μέσο βάθος της να μην ξεπερνά το ένα μέτρο και το μέγιστο τα 2,5 μέτρα. Έχει εκτεταμένες ελώδεις εκτάσεις και το 70-80% της λίμνης καλύπτεται απο καλαμιώνες.Δέχεται πιέσεις από αστικές και γεωργικές δραστηριότητες και είναι ευτροφική. Πήρε την ονομασία της λόγω τον χειμαδίων που βρίσκονται βόρειοδυτικά και εκεί ξεχειμώνιαζαν με τα κοπάδια οι κτηνοτρόφοι των ορεινών χωριών της περιοχής. Στην Χειμαδίτιδα ζουν σπάνια είδη πουλιών, από τα οποία 100 είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι εδώ αναπαράγεται, με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ελλάδα, η βαλτόπαπια με εξήντα ζευγάρια, η οποία είναι παγκόσμιο απειλούμενο είδος.Ακόμη στην λίμνη φιλοξενούνται 12 είδη θηλαστικών, 7 ερπετών, 7 είδη αμφίβιων και ψαριών