Σύλλογος

Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πληττομένων Βαλτονέρου, είναι ένας Σύλλογος που στόχο έχει την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Βασική αιτία της ίδρυσης και λειτουργίας του Συλλόγου είναι τα αποτελέσματα της δραστηριότητας της ΔΕΗ στην περιοχή.  Η δραστηριότητα του ορυχείου της ΔΕΗ έχει φέρει τους κατοίκους του Βαλτονέρου σε απόγνωση, καθώς η μόλυνση από την εξόρυξη του λιγνίτη, η αποστράγγιση του υδροφόρου ορίζοντα, η υποβάθμιση της περιοχής, η πτώση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων λόγω σκόνης από το ορυχείο, καθώς και τα ρήγματα που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο οικισμό του Βαλτονέρου από το βάθος που έχει φτάσει το ορυχείο, είναι πλέον επικίνδυνα σε τέτοιο βαθμό που υπάρχουν οικίες που είναι ακατάλληλες για κατοικία.

Οι δράσεις του Συλλόγου συνίστανται στην περιβαλλοντική φροντίδα της περιοχής, την ύπαρξη πεζοπορικής ομάδας του Συλλόγου, τη λειτουργία κινηματογραφικής λέσχης, εθελοντικής ομάδας και τράπεζας αίματος. Ο Σύλλογος ακόμη διοργανώνει δεντροφυτεύσεις και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επίσης, ο Σύλλογος έχει καθιερώσει μουσική διαμαρτυρία μία φορά το χρόνο στο Βαλτόνερο, ενώ πραγματοποιεί συνεχείς επαφές με φορείς και υπηρεσίες για την λύση των προβλημάτων καθώς και ενημερωτικές συγκεντρώσεις των κατοίκων.